Konya Şeker Fortune 500’de 20 Sıra Birden Yükseldi
Fortune Türkiye Dergisi, Enformasyon, Derecelendirme ve Danışmanlık hizmetleri veren Finar’ın katkılarıyla yaptığı çalışmayı tamamlayarak Türkiye’nin net satışlara göre en büyüklerinin sıralandığı “Fortune 500” listesini yayınladı. 2012 yılı net satışlarına göre yapılan listenin ilk sırasında TÜPRAŞ yer alırken onu Petrol Ofisi ve TEDAŞ izledi. Şirketlerin 2012 yılı satışlarına göre yapılan listede yer alan 500 şirketin toplam satış rakamı 343 milyar 102 milyon dolar olarak gerçekleşti. Listenin ilk onundaki 7 şirket petrol ve enerji sektöründe faaliyet gösterirken geçtiğimiz yıl listenin 90’ncı sırasında yer alan Konya Şeker ilk 100’de 20 sıra birden ilerleyerek 70’nci sıraya yükseldi.

Sektörler bazında Fortune 500 net satış gelirlerinden en yüksek payı yüzde 17,4'le petrol ve türevleri üretim ve dağıtım sektörü alırken, bunu yüzde 13'le enerji sektörü takip etti. Sektör payları sırlamasında yüzde 5,7'yle metal döküm sektörü üçüncü sırada yer alırken listenin ilk 100’ünde gıda sektöründen Konya Şeker ile birlikte aralarında Türk Şeker, Coca Cola, Ülker, Eti, Sütaş ve Banvit’in de bulunduğu 9 şirket yer aldı.

2011 yılındaki 1 Milyar 220 Milyon liralık cirosunu %21,1 oranında arttıran ve 2012 yılında 1 Milyar 478 Milyon Liralık net satış gerçekleştiren Konya Şeker bir önceki yıla göre 20 sıra birden yükselirken, listenin ilk 100’ünde yer alan tek kooperatif şirketi oldu.

Fortune 500 listesinde yer alan şirketlerin toplam istihdamı bir önceki yıla göre yaklaşık %6’lık artışla 974.654’e çıkarken Konya Şeker’in aynı dönemdeki doğrudan istihdam artış oranı bu rakamı 6’ya katlayarak % 38.3 olarak gerçekleşti.

Konya Şeker’in 2012 yılında sergilediği satış performansıyla Fortune 500 listesinde 20 sıra birden yükselmesini değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk: “Bu rakam sadece grup şirketlerimizden ve grubumuzun amiral gemisi Konya Şeker’in sıralamasıdır. Bizim grubumuzun diğer şirketleri de düşünüldüğünde gerçek yerimiz ilk 50’dir” dedi.

Konya Şeker’in son yıllarda iş dünyasına yönelik yapılan bütün araştırmalarda, yayınlanan bütün istatistiklerde öne fırladığını belirten Konuk, bunun hem gurur verici olduğunu hem de Konya Şeker’deki hareketliliği, organik, sürekli ve sürdürülebilir büyümeyi tescillediğini vurgulayarak şunları söyledi;

“Bizim sıralamalarda, istatistiklerde, iş dünyasında yapılan araştırmalarda öne çıkmak gibi bir kaygımız, derdimiz yok. Bizim işimiz üretim. Bizim işimiz yatırım. Biz işimize odaklanıyoruz, her yıl bir önceki yıla göre daha çok yatırım yapıyoruz, daha çok üretim gerçekleştiriyoruz. Bunun doğal sonucu da rakamlara yansıyor, reel ekonomideki gayretimiz araştırmalarda rakamlardaki değişimle görünüyor. Çeşitli kurumların değişik zamanlarda yayınladığı araştırmalarda 20 sıra, 25 sıra yükselmekten daha çok mutlu eden, daha çok bizi heyecanlandıran husus o araştırmalardaki detaylardır. Mesela geçtiğimiz yıl Fortune 500’de yer alan Türkiye’nin 500 dev şirketinin toplam istihdamı 2011 yılına göre %6 artmış, Konya Şeker’in sağladığı doğrudan istihdam artışı ise sadece bir senede %38.3 olarak gerçekleşmiş. Yani istihdam sağlamada bu listede yer alan 500 şirkete göre birkaç adım daha hızlı koşmuş. Mesela bir önceki yıla göre Fortune 500’deki şirketlerin toplam cirosundaki artış %11,2 olmuş, Konya Şeker’in cirosu %21,1 artmış. Yani 500 büyüğün net satış ortalamasındaki artış oranını hemen hemen ikiye katlamış. Yani ortalamanın üzerinde performans sergilemiş, ortalamanın üzerinde büyümüş. Bu ve bunun gibi detaylar şirket olarak bizim devler arasında ve değişik sektörlerdeki şirketlere göre kendi performansımızı değerlendirmemizi, karşılaştırma yapmamızı sağlıyor. Eksiklerimizi görüp o eksikleri giderme fırsatını yakalıyor, yaptığımız iyi işleri görüp daha yüksek moralle daha iyisini yapmak için motivasyonumuzu katlayabiliyoruz. Kaldı ki bu araştırmaya yansımayan hususlar da var. Mesela Konya Şeker’in tek katkısı doğrudan istihdamdan ibaret de değil. Konya Şeker’in rakamlarındaki her değişim tarladaki istihdamın da artması anlamına geliyor, araziye de iş bulunduğunu gösteriyor. Konya Şeker’in daha çok üretmesi tarım sektörünün de daha çok üretmesi, ürettiğinden daha çok kazanması, refahtan daha çok pay alması anlamına geliyor.

Fortune Türkiye sırlamasında 20 sıra ilerleyerek 90’ıncı sıradan 70’nci sıraya yükselmemiz ne kadar gurur vericiyse bu araştırmanın ortaya çıkardığı ve küresel ölçekte kendimizi tartmamızı sağlayan rakamlar da o kadar düşündürücüdür ve küresel ölçekte de gurur duyacağımız rakamlara ulaşmak bu listede yer alan her şirket için mecburiyettir. Mesela o rakamlar şunu da söylüyor; Türkiye’nin en büyük 500 şirketi tek çatı altında toplansa bile 2012’deki toplam satış hasılatı olan 343,1 Milyar dolarlık ile ABD 500’de yer alan şirketler arasında üçüncü sıraya ancak gelebiliyor. Mesela bizim de aralarında yer aldığımız Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciroları toplamı küresel zincir market Wall-Mart’ın bir yıllık satış rakamının ancak %73’üne ulaşabiliyor. Yani Wall-Mart’ın dörtte üçü kadar bile ciro yapamıyor. Eğer Türkiye dünyada saygın olacaksa, etkin konuma gelecekse, söz sahibi olacaksa iş dünyası olarak bizim de hedeflerimizi ve iş hacmimizi büyütmemiz gerekiyor. Bugün ürettiğimizden daha çok üretmemiz, küresel ölçekte de kantara çıktığında ağırlığı olan şirketlere sahip olmamız gerekiyor. Konya Şeker olarak biz küresel ölçekte de kantarda ağır basmak, en azından kendi sektörümüzde gıda ve tarımda dünyanın ilk beşinde yer almak için gayret gösteriyor, o hedefe sağlam adımlarla ilerliyoruz.”

 
  • Paylaş

Haberler & Duyurular